Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Seminarium w LW „Bogdanka” S.A.

Seminarium w LW „Bogdanka” S.A.

30 Września 2019

W piątek, 27 września br., w siedzibie Zarządu LW „Bogdanka” S.A. w Puchaczowie, odbyło się seminarium dotyczące obowiązków przedsiębiorcy i zakładów górniczych w odniesieniu do ratownictwa górniczego, w tym zasad prowadzenia akcji ratowniczej.

W seminarium uczestniczyły osoby kierownictwa i dozoru ruchu LW „Bogdanka” S.A. oraz przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu a także Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego Cen-Rat Sp. z o.o.

Trzyosobowej delegacji Wyższego Urzędu Górniczego przewodniczył Wiceprezes Piotr Wojtacha, który przedstawił stan wypadkowości w górnictwie w 2019 r., w odniesieniu do roku 2018. Następnie pracownicy Departamentu Górnictwa WUG przedstawili prezentację dotyczącą struktury i zadań służb ratownictwa górniczego, zasad prowadzenia i nadzoru prac profilaktycznych oraz zasad prowadzenia akcji ratowniczej, ze szczególnym wskazaniem obowiązków osób funkcyjnych, tj. dyspozytora ruchu, kierownika akcji ratowniczej, kierownika akcji pod ziemią, kierownika bazy ratowniczej, kierownika sztabu akcji oraz zastępowego.

Przedstawiciele CSRG S.A. omówili zagadnienia dotyczące:

  • wyposażenia jednostki ratownictwa górniczego do prowadzenia akcji ratowniczej w przypadku pożaru podziemnego,
  • wniosków komisji powoływanych przez Prezesa WUG dla zbadania przyczyn i okoliczności katastrof górniczych oraz stopień ich realizacji – w odniesieniu do jednostek ratownictwa górniczego i do przedsiębiorców.

Na zakończenie seminarium, przedstawiciel Cen-Rat Sp. z o.o. zaprezentował profil działalności spółki.

do góry