Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/XXV Spotkanie Szefów Europejskich Urzędów Górniczych (..)

XXV Spotkanie Szefów Europejskich Urzędów Górniczych zakończyło się podpisaniem Memorandum

30 Września 2019

W dniach 26-27 września br. w Cottbus (Niemcy) odbyło się XXV Spotkanie Szefów Europejskich Urzędów Górniczych. Dwudniowe obrady otworzył przedstawiciel gospodarzy, Uwe Sell z Państwowego Urzędu ds. Górnictwa, Geologii i Zasobów Naturalnych. Inauguracyjny wykład  wygłosił z kolei Klaus Freytag, komisarz premiera Brandenburgii ds. Łużyc. Jego wystąpienie dotyczyło m.in. rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji nadzoru górniczego 12 krajów europejskich. Trzyosobowej delegacji polskiej przewodniczył Krzysztof Król - I wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego.

Głównym tematem tegorocznych obrad była „Ochrona społeczności i środowiska w aktywnych i nieczynnych kopalniach i kamieniołomach”. Podczas sesji plenarnej Wyższy Urząd Górniczy przedstawił prezentację dotyczącą działania Zespołów Porozumiewawczych, które są jedną z form współpracy urzędów górniczych z organami samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska.

Ponadto trakcie spotkania omawiano między innymi takie tematy jak:

  • nowe technologie i możliwości produkcji energii termalnej i elektrycznej,
  • problemy likwidacji starych kopalń,
  • zagadnienia związane z remediacją, rewitalizacją, rekultywacją na terenach po działalności górniczej,
  • poszukiwanie nowych złóż kopalin,
  • rozwiązywanie konfliktów społecznych,
  • ochrona terenów, na których udokumentowane zostały złoża kopalin,
  • ochrona środowiska, w tym w zakresie zanieczyszczeń wody, powietrza, odpadów.

Jak co roku - końcowym etapem obrad było uroczyste podpisanie Memorandum. Podkreślono w nim m.in. wciąż ważną rolę górnictwa dla gospodarki oraz jednocześnie wskazano na konieczność ochrony środowiska i społeczności lokalnych przed skutkami wydobycia. Uznano także, że niezwykle istotny w tych kwestiach jest dialog, a platformą, która mu służy są Spotkanie Szefów Europejskich Urzędów Górniczych, na które zawsze aktualne zaproszenie mają przedstawiciele Komisji Europejskiej i innych państw europejskich zainteresowanych tą tematyką.

Spotkania Szefów Europejskich Urzędów Górniczych są wydarzeniem cyklicznym. Każdego roku jego gospodarzami i organizatorami są kolejni przedstawiciele nadzoru górniczego poszczególnych państw europejskich. Głównym ich celem jest wymiana doświadczeń w zakresie regulacji prawnych i funkcjonowania organów nadzoru górniczego, a także przemysłu wydobywczego w poszczególnych krajach europejskich.

Wyższy Urząd Górniczy był organizatorem takich spotkań trzykrotnie: w 1996 roku w Katowicach, w 2004 r. we Wrocławiu oraz w 2011 r. w Krakowie. XXVI Spotkanie Szefów Europejskich Urzędów Górniczych w 2020 r. odbędzie się w Słowenii, a tematem przewodnim będzie otwieranie i zamykanie podziemnych kopalń, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia, bezpieczeństwa i finansowania.

do góry