Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkania z kierownictwem i dozorem wyższym firm (..)

Spotkania z kierownictwem i dozorem wyższym firm usługowych wykonujących roboty górnicze w Kopalni Soli „Wieliczka”

7 Lipca 2016

7 lipca br. w Kopalni Soli „Wieliczka”, z inicjatywy dyrektora OUG w Krakowie, odbyło się spotkanie z kierownictwem i dozorem wyższym firm usługowych wykonujących roboty górnicze w kopalni. Tematyka spotkania dotyczyła bezpieczeństwa wykonywania robót górniczych w KS „Wieliczka”. Uczestnicy omówili stan bezpieczeństwa w górnictwie obejmujący okres od stycznia do czerwca 2016 r. Ponadto przedstawiono wnioski z prowadzonych przez urząd postępowań dotyczących ustalenia przyczyn i okoliczności wypadków oraz zdarzeń zaistniałych w latach 2015 i 2016, a także wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom. Zwrócono również uwagę na problemy współpracy między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego a firmami usługowymi w zakresie: organizacji pracy, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom oraz wzajemnego informowania się o istniejącym ryzyku. Podczas spotkania wskazano także na nieprawidłowości stwierdzane przez pracowników OUG w Krakowie w czasie kontroli funkcjonowania podmiotów zewnętrznych w zakładach górniczych.

do góry