Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy (..)

Spotkanie z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy Kopalni Soli „Bochnia”

15 Lipca 2016

13 lipca br. odbyło się cykliczne spotkanie przedstawicieli Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy Kopalni Soli „Bochnia”.
Podczas spotkania omówiono:

  • stan bhp w Kopalni Soli „Bochnia” oraz w podmiotach świadczących usługi na rzecz tego zakładu górniczego;
  • wypadkowość związaną z zachowaniami pracowników, przyczyny i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych;
  • przyczyny pożaru agregatu sprężarkowego zaistniałego w KS „Wieliczka”;
  • powtarzające się nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli przeprowadzonych przez OUG w Krakowie w latach 2015 r. i 2016 r.

Ponadto uczestnicy spotkania podkreślili zasadniczą rolę ZSIP w zakresie formułowania i przedstawiania problemów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i poprawę warunków pracy na podstawie informacji zebranych od członków załóg górniczych.

do góry