Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkania z przedsiębiorcami branży górnictwa (..)

Spotkania z przedsiębiorcami branży górnictwa odkrywkowego

2 Września 2011

W dniach: 31 sierpnia br. w Warszawie, w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego, dla zainteresowanych podmiotów z północnej Polski oraz 1 września br. w Katowicach, w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego, dla zainteresowanych podmiotów z południowej Polski, odbyły się spotkania poświęcone rozpoznaniu potrzeb w zakresie brzmienia przepisów dotyczących odkrywkowego poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin. Spotkanie w Katowicach otworzył Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego — Mirosław Koziura.
W czasie spotkań, przedstawiono informacje o ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981). Zaprezentowano kształt projektów rozporządzeń do nowej ustawy, dotyczących: kwalifikacji, planów ruchu, dokumentacji mierniczo-geologicznej oraz zagrożeń naturalnych, a także przedstawiono najistotniejsze propozycje partnerów społecznych zgłoszone do tych projektów.
Omówiono również zagadnienia związane z aktami wykonawczymi do nowej ustawy, dotyczącymi: prowadzenia robót strzałowych, a także stosowania urządzeń elektrycznych (teletechnicznych, teleinformatycznych) w składach materiałów wybuchowych, w aspekcie przepisów wdrażających dyrektywę 2008/43/WE.
Spotkania te były trzecimi w cyklu spotkań z przedsiębiorcami górniczymi, zaplanowanych w ramach "Strategii działania urzędów górniczych na lata 2010–2014".

do góry