Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Rybnik: Narady z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Rybnik: Narady z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

1 Września 2011

31 sierpnia br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku odbyła się okresowa narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych, w której udział wzięli przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach oraz KW S.A. Centrum Wydobywczego "Południe" w Rybniku.
Program narady obejmował m.in.:
- Stan bezpieczeństwa pracy w podziemnych zakładach, nadzorowanych przez OUG w Rybniku w minionym okresie 2011 r. oraz wnioski i zalecenia, wynikające z przeprowadzonej analizy, w tym wpływ tzw. "czynnika ludzkiego".
- Przyczyny wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych od ostatniej narady, wynikające z nich wnioski na przyszłość oraz podjęte lub konieczne do podjęcia działania naprawcze i profilaktyczne.
- Działania podjęte w zakresie: utrzymania ładu i porządku, właściwego stanu obudowy wyrobisk górniczych, przestrzegania warunków bezpieczeństwa w pokładach zagrożonych tąpaniami oraz zwalczania zjawiska podejmowania pracy w stanie po spożyciu alkoholu.
- Wyniki kontroli, przeprowadzonych przez Urząd w minionym okresie 2011 r.
- Wnioski z analizy sprawozdań JSW S.A. i KW S.A. za I półrocze 2011 r., dotyczące działań podejmowanych dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa powszechnego.
Ponadto omówiono:
- wnioski wynikające z dokonanej analizy możliwości wystąpienia pożaru endogenicznego w wyrobiskach podziemnych,
- działania profilaktyczne, w tym niekonwencjonalne, wykraczające poza obowiązujące przepisy, w tym podejmowane w rejonach szczególnie zagrożonych metanowo,
- przekazywanie przez zakłady górnicze materiałów do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin.

do góry