Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie ATEX-ADCO

Spotkanie ATEX-ADCO

22 Czerwca 2007
W dniach 21–22 czerwca 2007 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się ósme spotkanie grupy współpracy administracyjnej ATEX-ADCO dla dyrektywy 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

W skład grupy wchodzą przedstawiciele poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej.
do góry