Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/XIII Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów (..)

XIII Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich

25 Czerwca 2007
W dniach 18–22 czerwca 2007 w Calimanesti i Petrosani w Rumunii odbyło się XIII Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich. W spotkaniu uczestniczyli Prezes WUG Piotr Buchwald oraz dyrektor Biura Organizacyjnego WUG Jacek Bielawa.

Tematem przewodnim tegorocznych obrad było zwalczanie zagrożeń dla zdrowia, związanych w wysoką temperaturą, zapyleniem oraz innymi czynnikami środowiskowymi w górnictwie. Referaty wygłosili przedstawiciele nadzoru górniczego Austrii, Estonii, Hiszpanii, Niemiec, Węgier, Polski, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Słowenii oraz Wielkiej Brytanii. W imieniu delegacji WUG prezentację poświęconą problematyce zwalczania zagrożenia klimatycznego w polskim górnictwie przedstawił dyrektor Bielawa.

W końcowym memorandum z XIII Spotkania podkreślono m. in. konieczność dalszego doskonalenia metod i procedur zwalczania zagrożeń związanych ze szkodliwymi czynnikami środowiska pracy. Zdecydowano również, że kolejne, XIV Spotkanie odbędzie się w Słowenii i będzie poświęcone problematyce ewakuacji załogi i prowadzenia akcji ratowniczych w górnictwie. Ponadto w trakcie obrad uznano, że w nadchodzących latach wzmożonej uwagi ze strony nadzoru górniczego krajów europejskich będą wymagały zagadnienia nowych technologii eksploatacji i wykorzystania węgla.

W trakcie spotkania Prezes WUG Piotr Buchwald ustalił z przedstawicielami nadzoru górniczego Niemiec (Brandenburgii i Saksonii), Republiki Czeskiej oraz Słowacji ramy bilateralnych, roboczych kontaktów w najbliższych miesiącach.
do góry