Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie Dyrektora OUG Kraków z kierownictwem i dozorem (..)

Spotkanie Dyrektora OUG Kraków z kierownictwem i dozorem ruchu Kopalni

20 Października 2010

18 października 2010 r. w Zakładach Górniczo–Hutniczych "Bolesław" S.A. w Bukownie odbyło się spotkanie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie z Kierownictwem i osobami dozoru ruchu Kopalni "Olkusz – Pomorzany".
Spotkanie prowadził dyrektor OUG w Krakowie mgr inż. Wojciech Jeziorowski. Głównym tematem obrad były zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy górników
W czasie spotkania omówiono w szczególności.:
- stan bezpieczeństwa i higieny pracy w 2010 r. w kopalni "Olkusz – Pomorzany" na tle innych podziemnych zakładów górniczych,
- przyczyny i okoliczności wypadków, które wydarzyły się w kopalni "Olkusz – Pomorzany". Wnikliwą uwagę zwrócono na tzw. czynnik ludzki i inne, najczęstsze przyczyny wypadków,
- najpospolitsze nieprawidłowości stwierdzane w czasie kontroli nadzoru górniczego w kopalni,
- działania podjęte przez zakład górniczy dla poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody promocji dobrych praktyk w dziedzinie gospodarki złożami kopalin.
Efektem dyskusji były ustalenia co do sposobów promowania bezpiecznych zachowań przez pracowników w kopalni.

do góry