Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Seminarium dla przedstawicieli odkrywkowych zakładów (..)

Seminarium dla przedstawicieli odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających kopaliny pospolite z terenu województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego

20 Października 2010

W dniach 13 – 15 października br. w Waplewie k. Olsztynka odbyło się, seminarium szkoleniowe przeznaczone dla przedstawicieli odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających kopaliny pospolite. Szkolenie zorganizował Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie W spotkaniu uczestniczyli liczni przedsiębiorcy, kierownicy ruchu zakładów górniczych i kierownicy zakładów górniczych z terenu województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.
Przewodnim tematem seminarium było gospodarowanie zasobami złóż w procesie eksploatacji. Wiele miejsca poświęcono także aktualnym problemom z zakresu nadzoru górniczego.
W trakcie seminarium uczestnicy poruszyli następujące zagadnienia z obszaru gospodarowania złożem:
- zasady właściwego dokumentowania złóż z uwzględnieniem istotnych elementów zagospodarowania terenu (linie energetyczne, drogi, itp.),
- właściwe wyznaczanie granic obszaru i terenu górniczego,
- sposoby opracowania projektu zagospodarowania złóż gwarantujące uzyskanie optymalnego wskaźnika wykorzystania zasobów,
- wytyczne właściwego prowadzenia ewidencji zmian zasobów złoża, w tym opracowania operatów ewidencyjnych.
W zakresie nadzoru górniczego pracownicy OUG podzielili się swą wiedzą z uczestnikami seminarium odnośnie:
- wpływu czynnika ludzkiego na powstawanie wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń w odkrywkowych zakładach górniczych,
- prawidłowego prowadzenia szkoleń pracowników zakładów górniczych w dziedzinie bhp,
- sposobów dokonywania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w odkrywkowych zakładach górniczych,
- bezpieczeństwa pracy przy przenośnikach taśmowych i innych maszynach w zakładzie górniczym ,
- udziału podmiotów zewnętrznych w ruchu zakładów górniczych,
- bezpieczeństwa prowadzenia robót górniczych związanych ze zdejmowaniem nadkładu.

do góry