Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie Zarządu Kompanii Węglowej z władzami gmin (..)

Spotkanie Zarządu Kompanii Węglowej
z władzami gmin górniczych

23 Czerwca 2009
W dniu 22 czerwca 2009 r. odbyło się spotkanie Zarządu Kompanii Węglowej S.A. z władzami gmin górniczych. Na zaproszenie Prezesa Zarządu Kompanii Mirosława Kugiela w spotkaniu uczestniczyli Prezes WUG Piotr Litwa oraz Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem WUG Zdzisław Kulczycki.

Rozmowy dotyczyły problemów koegzystencji gmin górniczych i Kompanii Węglowej S.A. w aspekcie działalności górniczej. Omawiano przede wszystkim zagadnienia opodatkowania podziemnych wyrobisk górniczych, opłat eksploatacyjnych oraz kwestie szkód górniczych.

Podczas spotkania Prezes Piotr Litwa omówił przebieg prac podkomisji sejmowej ds. rozpatrzenia projektu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze w zakresie spraw będących przedmiotem zainteresowania gmin górniczych, tj. kwestie podatku od wyrobisk górniczych, opłat eksploatacyjnych i szkód powodowanych eksploatacją podziemną.
do góry