Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie Zespołu ds. problematyki związanej z (..)

Spotkanie Zespołu ds. problematyki związanej z poszukiwaniem i wydobywaniem gazu z łupków

24 Listopada 2015

23 listopada br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku odbyło się spotkanie Zespołu ds. problematyki związanej z poszukiwaniem i wydobywaniem gazu z łupków, powołanego przez WIOŚ.

W naradzie brali udział: przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku,  zastępca dyrektora OUG w Gdańsku Jarosław Orłowski oraz inspektorzy Urzędu. Spotkanie dotyczyło planu wspólnych kontroli w 2016 roku, inwentaryzacji zlikwidowanych otworów poszukiwawczo-rozpoznawczych oraz wymiany informacji na temat rekultywacji.

W wyniku dyskusji uczestnicy:

  • wytypowali obiekty do kontroli planowanych w 2016 roku;
  • omówili sposób inwentaryzacji zlikwidowanych otworów poszukiwawczo-rozpoznawczych (wymieniono informacje wraz z dokumentacją fotograficzną z oględzin terenu, dokonano aktualizacji map wraz z numerami działek);
  • podjęli decyzję o zebraniu informacji nt. stanu rekultywacji terenów województwa pomorskiego na obszarach pozyskiwania gazu z łupków.
do góry