Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie dyrektora OUG w Kielcach z Wojewódzkim (..)

Spotkanie dyrektora OUG w Kielcach z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Łodzi

27 Stycznia 2015

27 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie dyrektora OUG w Kielcach z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Łodzi. Podczas spotkania omówiono praktyczny sposób współpracy, w szczególności wzajemnego informowania się w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska na każdym etapie robót poszukiwawczo - rozpoznawczych węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych. Aktualnie na obszarze województwa łódzkiego takie roboty geologiczne nie są wykonywane.Ponadto, w ramach przedmiotowego spotkania, wymieniono doświadczenia i podzielono się problemami wynikającymi ze statutowej działalności obydwóch organów oraz przyjęto wstępnie ustalenie dotyczące przeprowadzenia w bieżącym roku wspólnej kontroli przedsiębiorcy prowadzącego zakład górniczy wydobywający wody termalne.   

Współpracę między organami nadzoru górniczego a inspekcją Ochrony Środowiska reguluje Porozumienie zawarte 4 kwietnia 2014 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

do góry