Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu ds. analizy produktów finalnych (..)

Posiedzenie Zespołu ds. analizy produktów finalnych zadań badawczych i projektów, realizowanych w ramach strategicznego projektu badawczego pt. „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”

23 Stycznia 2015

23 stycznia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. analizy produktów finalnych zadań badawczych i projektów, realizowanych w ramach strategicznego projektu badawczego pt. „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”.

W skład Zespołu Prezes WUG powołał przedstawicieli Departamentów: Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego, Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa, Energomechanicznego i Prawnego WUG oraz okręgowych urzędów górniczych w: Gliwicach, Katowicach i Rybniku. Jego zadaniem priorytetowym jest skonstatowanie zakończonych zadań badawczych poprzez transformację wniosków z nich wynikających do praktycznego zastosowania w zakładach górniczych.

Na posiedzeniu zapoznano członków Zespołu z aktualnym postępem realizacji zadań, wytyczono kierunki działań oraz poddano analizie pierwsze zadanie badawcze, które będzie przedmiotem najbliższych prac Zespołu. Zadanie obejmuje zagadnienia dotyczące kategoryzacji zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych.

Strategiczny projekt badawczy „Poprawa bezpieczeństwa pracy w górnictwie” został uruchomiony w 2010 roku. W ramach tego przedsięwzięcia realizowanych jest dwanaście zadań lub projektów, skoncentrowanych głównie na tematyce zagrożenia metanowego, pożarowego, ratownictwa górniczego a także zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia klimatycznego.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

 

do góry