Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie dyrektora OUG w Rybniku z Wojewódzkim (..)

Spotkanie dyrektora OUG w Rybniku z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Katowicach

28 Stycznia 2015

28 stycznia 2015 r. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku z kierownictwem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Podczas spotkania omówiono zasady przeprowadzania kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania kopalin objętych własnością górniczą lub podmiotów wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej powierzone mu przez tego przedsiębiorcę czynności w ruchu zakładu górniczego, a także zakładów wykonujących roboty geologiczne. Zebrani zadeklarowali  wolę dalszej współpracy, w tym wzajemnego informowania się o stwierdzonych nieprawidłowościach, będących w kompetencji drugiej ze stron.

Współpracę między organami nadzoru górniczego a Inspekcją Ochrony Środowiska reguluje Porozumienie zawarte 4 kwietnia 2014 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

do góry