Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie kierownictwa OUG w Lublinie z kierownictwem (..)

Spotkanie kierownictwa OUG w Lublinie z kierownictwem lubelskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Urzędu Dozoru Technicznego - Oddział w Lublinie

29 Stycznia 2015

29 stycznia 2015 r. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Lublinie odbyło się spotkanie kierownictwa OUG w Lublinie z kierownictwem lubelskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Urzędu Dozoru Technicznego – Oddział w Lublinie.

 Podczas spotkania omówiono zasady przeprowadzania kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania kopalin objętych własnością górniczą lub podmiotów wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej powierzone im przez tego przedsiębiorcę czynności w ruchu zakładu górniczego, a także zakładów wykonujących roboty geologiczne, wynikające ze zmian w ustawie Pgg i ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Ponadto omówiono stan wierceń poszukiwawczych za węglowodorami konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi oraz złożem węgla kamiennego na terenie właściwości OUG w Lublinie. Poruszono kwestie bezpieczeństwa powszechnego i współpracy z innymi urzędami i instytucjami w tym zakresie.

Zadeklarowano chęć dalszej współpracy, w tym wzajemnego informowania się o stwierdzonych nieprawidłowościach, będących w kompetencji każdej ze stron, w szczególności w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

do góry