Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w (..)

Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku z Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

13 Sierpnia 2015

11 sierpnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku z Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.

W wyniku przeprowadzonych rozmów i wymiany informacji ustalono zasady i tryb wzajemnego współdziałania.

Podczas spotkania omówiono kwestie:

  • zaplanowania na 2015 r. wspólnych kontroli w obszarze poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów niekonwencjonalnych;
  • możliwości współdziałania organów w przypadkach prowadzenia eksploatacji odkrywkowej, w tym w zakresie składowania odpadów w wyrobiskach górniczych
  • wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach będących w obszarze kompetencji drugiego organu;
  • informowania i czynnego uczestnictwa w szkoleniach i seminariach organizowanych przez strony.

Spotkanie było realizacją postanowień porozumienia zawartego w dniu 4 kwietnia 2014 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, dotyczących podjęcia współpracy na szczeblu terenowym pomiędzy stronami.

do góry