Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownictwem Okręgowych Inspektoratów Pracy

Spotkanie z kierownictwem Okręgowych Inspektoratów Pracy

12 Sierpnia 2015

W ramach realizacji porozumienia zawartego 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Pracy w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru górniczego, 11 sierpnia br. w siedzibie OUG w Poznaniu odbyło się spotkanie dyrektora Urzędu z osobami kierownictwa Okręgowych Inspektoratów Pracy województw lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Tematyka spotkania poświęcona została wymianie doświadczeń oraz dalszemu zacieśnianiu współpracy w obszarze działań informacyjnych, prewencyjnych i profilaktycznych, wpływających na poprawę poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na ograniczenie wypadkowości w górnictwie. Wspólnie określono zakres  planowanych działań na 2015 i 2016 rok, wynikający z kompetencji OUG i PIP w obszarach objętych działalnością górniczą.

W trakcie narady omówiono m.in.:

  • stan bezpieczeństwa w górnictwie,
  • najczęściej występujące nieprawidłowości, stwierdzone na podstawie dochodzeń powypadkowych,
  • wybrane wypadki dochodzone przez nadzór górniczy,
  • właściwości miejscowe i rzeczowe urzędów biorących udział w spotkaniu,
  • zasady współpracy w zakresie wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości a będących w obszarze kompetencji drugiego organu.

Poruszono także problem dotyczący zatrudniania podmiotów obcych w ruchu zakładu górniczego w aspekcie uregulowań prawnych oraz niewłaściwych zachowań pracowników skutkujących zwiększoną ilością wypadków.

do góry