Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w (..)

Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

29 Listopada 2021

W piątek, 26 listopada br. w siedzibie WIOŚ w Łodzi, odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.

Podczas spotkania wymieniono się doświadczeniami z działalności kontrolnej w zakładach górniczych na terenie województwa łódzkiego. W szczególności poruszono kwestie:

  • wypełniania wyrobisk górniczych odpadami,
  • przestrzegania przez przedsiębiorców górniczych przepisów o ochronie środowiska,
  •  przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska w zakresie emisji hałasu.

Ponadto przedstawiono zasady dalszego współdziałania organów polegające na wymianie informacji oraz wyników kontroli w zakładach górniczych o istotnym znaczeniu dla środowiska.

do góry