Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z osobami kierownictwa i dozoru ruchu (..)

Spotkanie z osobami kierownictwa i dozoru ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

26 Listopada 2021

W czwartek, 25 listopada br. odbyło się spotkanie osób kierownictwa i dozoru ruchu odkrywkowych zakładów górniczych z przedstawicielami Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.  Obrady dotyczyły promocji kultury bezpieczeństwa wśród pracowników zakładów górniczych oraz dobrych praktyk i bezpiecznych zachowań w zakładach górniczych. Omawiano także obowiązujące przepisy dotyczące kwalifikacji górniczych oraz planowane zmiany w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.

Ponadto podczas spotkania omówiono m.in.:

  • aktualne wymagania prawne w odniesieniu do osób, którym powierza się wykonywanie obowiązków osób dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych (w tym w zakresie obowiązków wystawiania zaświadczeń o spełnieniu wymagań określonych w tych przepisach i przechowywania ich w aktach osobowych pracownika);
  • przyczyny i okoliczności wypadków i zdarzeń niebezpiecznych zaistniałych w latach 2020-2021 w odkrywkowych zakładach górniczych w Polsce.

Dyskutowano również na temat działań, które winny być podejmowane w zakładach górniczych oraz przez organy nadzoru górniczego w celu zapobiegania wypadkom i niebezpiecznym zdarzeniom w górnictwie.

Ponadto zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące projektowanych zmian w ustawie - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, w tym m.in. w zakresie:

  • kwalifikacji osób dozoru ruchu oraz mierniczych górniczych,
  • potwierdzania w organach prawa wnioskodawców do dysponowania nieruchomościami na cele górnicze,
  • zmian dotyczących prowadzenia szkoleń osób wykonujących czynności w ruchu zakładów górniczych,
  • nowych uprawnień organów nadzoru górniczego,
  • zmian dotyczących organów koncesyjnych i organów nadzoru górniczego,
  • wprowadzenia nowych definicji w ustawie: „odkrywki” oraz „przodka w kopalni odkrywkowej”,
  • zmian dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
do góry