Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w (..)

Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Kielcach

16 Maja 2018

W poniedziałek, 14 maja br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach odbyło się spotkanie dyrektora Urzędu ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Kielcach, które zorganizowane zostało w ramach porozumienia zawartego w dniu 4 kwietnia 2014 roku pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Podczas obrad wymieniono się wynikami kontroli przedsiębiorców prowadzących wydobywanie kopalin i ich mechaniczną przeróbkę w odkrywkowych zakładach górniczych zlokalizowanych na obszarze gminy Łagów w powiecie kieleckim, jak również w czterech innych kopalniach odkrywkowych w województwie świętokrzyskim. Stwierdzono, że koordynacja działań kontrolnych i wzajemna wymiana pozyskiwanych informacji oraz wydawanych decyzji pozwoli na coraz bardziej skuteczne egzekwowanie przestrzegania przez przedsiębiorców wymagań ochrony środowiska. Spośród szerokiego zakresu kompetencji obydwóch organów szczególny nacisk, w ramach współpracy, położony zostanie na kontrolę emisji pyłów do środowiska, poziomu emitowanego hałasu, gospodarowania odpadami, w tym odpadami wydobywczymi oraz czystości odprowadzanych wód kopalnianych.

Nowym elementem spotkania była deklaracja wzajemnej pomocy w rozpatrywaniu interwencji obywateli wskazujących na uciążliwości wynikające z działalności górniczej, w szczególności wskutek oddziaływania ww. czynników na środowisko.

do góry