Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami oddziałów Urzędu Dozoru (..)

Spotkanie z przedstawicielami oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego

16 Maja 2018

We wtorek, 15 maja br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu z przedstawicielami Oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego w Koszalinie, Ostrowie Wielkopolskim i Poznaniu. Spotkanie to było realizacją porozumienia zawartego 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, w sprawie współpracy Urzędu Dozoru Technicznego i urzędów górniczych.

Podczas obrad omówiono m.in.:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie,
  • przekazywanie informacji na temat niebezpiecznych uszkodzeń, awarii i wypadków urządzeń technicznych zainstalowanych na terenie zakładów górniczych,
  • porozumiewanie się w przypadku przeprowadzania napraw i modernizacji urządzeń i instalacji technicznych eksploatowanych na terenie zakładów górniczych,
  • przekazywanie informacji na temat wymagań technicznych dla urządzeń technicznych zainstalowanych w zakładach górniczych,
  • planowane działania na rok 2018 i 2019 oraz kompetencje OUG i UDT na obszarach objętych działalnością górniczą.
do góry