Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w (..)

Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

3 Marca 2015

W siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie, 2 marca br., odbyło się spotkanie przedstawicieli kierownictwa i pracowników inspekcyjno-technicznych organów nadzoru górniczego z kierownictwem i pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Spotkanie stanowi kontynuację podjętej współpracy na szczeblu terenowym w związku z postanowieniami porozumienia zawartego 4 kwietnia 2014 r. w Warszawie pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Mając na uwadze problematykę będącą przedmiotem porozumienia, jak i zakres robót związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem oraz wydobywaniem węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych na terenie województwa podkarpackiego, w trakcie spotkania uszczegółowiono zasady dalszej współpracy w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska w trakcie wykonywania robót związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem oraz wydobywaniem węglowodorów ze złóż konwencjonalnych w zakresie właściwości miejscowej organów.

Przedyskutowano również aktualny stan robót geologicznych i planowane roboty geologiczne związane z wykonaniem otworów wiertniczych w ramach poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów.

Podczas rozmów omówiono także kwestie:

  • zaplanowania na 2015 r. wspólnych kontroli w obszarze poszukiwania i rozpoznawania oraz wydobywania węglowodorów ze złóż;
  • wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach będących w obszarze kompetencji drugiego organu.

Ponadto rozmawiano na temat możliwości współdziałania organów w przypadkach prowadzenia eksploatacji odkrywkowej, w tym na temat problematyki funkcjonowania zakładów przeróbczych.

do góry