Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Współpraca z saksońskim nadzorem górniczym

Współpraca z saksońskim nadzorem górniczym

5 Marca 2015

Trzyosobowa delegacja polskiego nadzoru górniczego, pod przewodnictwem Wojciecha Magiery - wiceprezesa WUG, w dniach 3-4 marca br. przebywała we Freibergu. Robocza wizyta odbyła się na zaproszenie Saksońskiego Urzędu Górniczego, a jej celem było wypracowanie wspólnej koncepcji projektowej w ramach programu współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020.

Współdziałanie nadzoru górniczego i wymiana doświadczeń Saksonii i Dolnego Śląska ma duże znaczenie dla efektywnej współpracy transgranicznej.  Podczas wizyty przedstawicieli WUG i OUG we Wrocławiu we Freibergu przygotowano ramowy program współpracy. Po jego uszczegółowieniu w aspekcie prawno-organizacyjnym przygotowany zostanie projekt wiążącej umowy o współpracy obu instytucji, który zostanie uzgodniony podczas kolejnego spotkania kierownictwa obu instytucji, zaplanowanego wstępnie na maj br. we Wrocławiu.

Jak podkreśla Wojciech Magiera, sąsiadujące ze sobą regiony Saksonię i Dolny Śląsk łączy nie tylko historyczne doświadczenie wielowiekowych powiązań górnictwa. Eksploatacja kopalin na obszarach pogranicza będzie się odbywała także w przyszłości, a już dziś konieczne jest np. współdziałanie przy wymianie dokumentów planistycznych, zasięgania opinii przy przedsięwzięciach o charakterze transgranicznym i wydawania ocen oddziaływania na środowisko.

W opracowywanej koncepcji współdziałania polskiego i saksońskiego nadzoru górniczego zapisano m.in.: studyjne wyjazdy specjalistów obu instytucji do obiektów górniczych, warsztaty i konferencje dotyczące prawodawstwa, procedur postępowania administracyjnego  i technologii górniczych, bieżącą wymianę informacji i dokumentów, a także wspólne badania i analizy oraz promocję nowoczesnego górnictwa. 

 

do góry