Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w (..)

Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

1 Kwietnia 2016

1 kwietnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli OUG w Krośnie i WIOŚ. Podczas narady  omówiono zasady dalszej współpracy oraz zakres kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska w trakcie wykonywania robót związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem oraz wydobywaniem węglowodorów ze złóż konwencjonalnych w zakresie właściwości miejscowej organów.

Ponadto tematyka spotkania obejmowała:

  • ustalenie planu wspólnych kontroli dotyczących poszukiwania i rozpoznawania oraz wydobywania węglowodorów ze złóż w 2016 r.;
  • zagadnienia wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach będących w obszarze kompetencji drugiego organu;
  • możliwość współdziałania organów w przypadkach prowadzenia eksploatacji odkrywkowej i wypełniania wyrobisk odpadami w celach rekultywacji.

Podczas posiedzenia przedstawiono także aktualny stan robót geologicznych i planowane roboty geologiczne związane z wykonaniem otworów wiertniczych w ramach poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów.

do góry