Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w (..)

Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu z kierownictwem Okręgowych Inspektoratów Pracy

16 Listopada 2023

We wtorek, 14 listopada br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu odbyło się spotkanie dyrektora Urzędu z osobami kierownictwa Okręgowych Inspektoratów Pracy województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Tematyka spotkania poświęcona została wymianie doświadczeń oraz dalszemu zacieśnianiu współpracy w obszarze działań informacyjnych, prewencyjnych i profilaktycznych, wpływających  na poprawę poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na ograniczenie wypadkowości w górnictwie. 

W trakcie obrad m.in.:

  • omówiono stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i zakładach nadzorowanych przez  OUG w Poznaniu,
  • omówiono zasady współpracy w zakresie wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach,  a będących
    w obszarze kompetencji drugiego organu,
  • podsumowano rezultaty przeprowadzonych „wspólnych” kontroli  zakładów górniczych i wynikających z tego wniosków,
  • określono zakres planowanych działań na rok 2024, wynikający
    z kompetencji OUG i PIP w obszarach objętych działalnością górniczą.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji porozumienia zawartego w dniu 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Pracy w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru górniczego.

do góry