Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice

16 Listopada 2023

W środę, 15 listopada br. odbyło się posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice. W obradach udział wzięli przedstawiciele: Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, Rady Gminy Marklowice, Urzędu Gminy Marklowice, Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach oraz PGG S.A. Oddział KWK ROW w Rybniku.

Program posiedzenia obejmował m.in.:

  • realizację wniosków i warunków, zawartych w:
    • Uchwale Komisji ds. Ochrony Powierzchni przy WUG z 2022 r.,
    • protokole nr 1/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. z poprzedniego posiedzenia Zespołu Porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice;
  • realizację uwag Wójta Gminy Marklowice do planu ruchu PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel i Ruch Jankowice na lata 2022-2024;
  • analizę wyników obserwacji wpływów dokonanej eksploatacji górniczej (geodezyjnych i budowlanych, w tym pomiarów drgań gruntu i skutków zaistniałych wstrząsów górotworu, wychyleń budynków powyżej 20‰ oraz zaistniałych deformacji nieciągłych), a w szczególności stwierdzonych uszkodzeń, wymagających niezwłocznego usunięcia;
  • omówienie zakłóceń stosunków wodnych spowodowanych działalnością górniczą oraz podejmowanych w tym zakresie działań profilaktycznych i naprawczych;
  • wykonanie planu napraw szkód górniczych spowodowanych ruchem zakładu górniczego za rok 2022 oraz wg stanu na dzień 30 września 2023 r.;
  • planowaną eksploatację w nawiązaniu do planu ruchu, „Programu eksploatacji złoża i ochrony powierzchni kopalń „Marcel” i „Jankowice” w Polu Marklowice na lata 2022-2024, 2022-2027 i perspektywicznie do wyczerpania złoża”.
do góry