Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie dyrektorów okręgowych urzędów górniczych ze (..)

Spotkanie dyrektorów okręgowych urzędów górniczych ze Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

16 Października 2019

We wtorek, 15 października br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyło się spotkanie dyrektorów Okręgowych Urzędów Górniczych w: Rybniku, Gliwicach i Katowicach ze Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Podczas obrad omówiono doświadczenia wynikające z prowadzenia działalności nadzorczej i kontrolnej, obejmującej zagadnienia ochrony środowiska oraz dalszej współpracy pomiędzy organami nadzoru górniczego i WIOŚ w Katowicach.

Ponadto omówiono zagadnienia dotyczące:

  • zmian w przedmiocie działalności oraz kompetencjach Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, określonych w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska,
  • współdziałania organów, w przypadkach prowadzenia likwidacji i rekultywacji odkrywkowych wyrobisk górniczych oraz terenów po zlikwidowanych obiektach budowlanych podziemnych zakładów górniczych z wykorzystaniem odpadów, w tym odpadów wydobywczych,
  • współdziałania organów, w przypadkach prowadzenia przetwarzania odpadów,
  • stwierdzenia przez organy nadzoru górniczego, lokowania odpadów w miejscach prowadzenia nielegalnej eksploatacji,
  • ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska z terenów zakładów górniczych,
  • współdziałania organów, w przypadkach związanych z postępowaniem z wyrobami zawierającymi azbest,
  • czynnego uczestnictwa w szkoleniach i seminariach organizowanych przez strony,
  • wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach, będących w obszarze kompetencji drugiego organu.
do góry