Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Ochrona powierzchni na terenach górniczych i pogórniczych (..)

Ochrona powierzchni na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

17 Października 2019

W środę, 16 października br. w Industrialnym Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu odbyła się XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Ochrona powierzchni na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”. Organizatorem wydarzenia był Zarząd Oddziału SITG w Rybniku przy współudziale Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku.

W konferencji uczestniczyli: przedstawiciele administracji samorządowej, instytucji naukowych, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A., stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz nadzoru górniczego. Honorowym uczestnikiem konferencji był sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Adam Gawęda.

W trakcie spotkania prezentowane były referaty w trzech sesjach podzielonych na bloki tematyczne:

  • Wybrane problemy ochrony powierzchni na terenach górniczych i pogórniczych.
  • Gospodarka wodna na terenach górniczych i pogórniczych.
  • Wpływ górnictwa na rozwój regionu oraz ocalenie od zapomnienia obiektów poindustrialnych.

Łącznie na konferencji zostało wygłoszonych 21 referatów.

do góry