Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie kierownictwa OUG w Gliwicach z kierownikami ruchu (..)

Spotkanie kierownictwa OUG w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

26 Czerwca 2014
26 czerwca br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa OUG w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd, z udziałem przedstawicieli JSW S.A. oraz KW S.A.
Podczas narady omówiono:
1. Stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach.
2. Okoliczności i przyczyny wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, w tym wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników.
3. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2013 r. i 5 miesiącach 2014 r., w szczególności w zakresie nieprawidłowego stanu obudowy wyrobisk korytarzowych i ścianowych.
4. Przeznaczenie i działanie urządzeń pomiarowych typu AZRP oraz planowaną lokalizację tego urządzenia w KWK "Sośnica-Makoszowy" Ruch Sośnica, w rejonie ściany i 101
w pokładzie 405/2.
5. Podjęte działania przez OUG w Gliwicach w 2014 roku, w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego aparatów ucieczkowych typu KA-60.
Szczególną uwagę zwrócono na:
a) niebezpieczną tendencję wzrostu liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich spowodowaną jazdą ludzi na przenośnikach taśmowych nieprzystosowanych do jazdy ludzi,
b) utrzymujący się stan wypadkowości związany z opadem skał ze stropu i ociosów,
c) obniżający się w 2014 r. stan bezpieczeństwa, w szczególności na drogach dojścia do miejsc i stanowisk pracy zlokalizowanych w dużych odległościach od szybów zjazdowych.
Ponadto wskazano na niepokojącą tendencję wzrostu ilości zdarzeń związanych z zapaleniami metanu przy mechanicznym urabianiu zwięzłych skał kombajnami oraz na konieczność skutecznego egzekwowania środków zabezpieczających przed zapaleniami metanu.
do góry