Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach (..)

Posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

26 Czerwca 2014

25 czerwca br. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.
Przedmiotem obrad komisji były dwa wnioski :
- wniosek SRK S.A. w Bytomiu Zakład CZOK w Czeladzi w sprawie "Likwidacji zagrożenia dla PG "Niwka-Modrzejów" i KWK "Mysłowice-Wesoła" ze strony spiętrzonej wody na poziomie 327 m przy szybie "Kazimierz I", który zaopiniowany został negatywnie ze względu na zagrożenie wodne dla ruchu czynnego zakładu górniczego "Mysłowice-Wesoła",
- wniosek KHW S.A. KWK "Wieczorek": Aneks nr 1 do "Projektu technicznego prowadzenia eksperymentalnej eksploatacji parceli pokładu 501 z zastosowaniem procesu podziemnego zgazowania węgla", który zaopiniowany został pozytywnie.

do góry