Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie kierownictwa OUG w Gliwicach z kierownikami ruchu (..)

Spotkanie kierownictwa OUG w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

23 Grudnia 2014

22 grudnia br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa OUG w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd z udziałem przedstawicieli Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju oraz Kompanii Węglowej S.A.w Katowicach.
Podczas narady omówiono:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach, ze szczególnym uwzględnieniem wyraźnego wzrostu liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich zaistniałych w kopalniach węgla kamiennego w 2014 r.;
- okoliczności i przyczyny wybranych wypadków przy pracy, w tym wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników;
- wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2013 r. i w ciągu 11 miesięcy 2014 r., z uwzględnieniem pozytywnych i negatywnych działań mających wpływ na bezpieczeństwo pracy w kopalniach.

Szczególną uwagę zwrócono na:
- niebezpieczną tendencję wzrostu liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich zaistniałych w 2014 r. przy jednoczesnym spadku liczby wypadków ogółem zauważalnym na przestrzeni ostatnich kilku lat oraz na fakt, że liczba wypadków śmiertelnych i ciężkich osiągnęła poziom nieakceptowalny. Podkreślono, że taki stan rzeczy wymaga podjęcia natychmiastowych działań;
- konieczność skuteczniejszego ustalania zasad koordynacji, odpowiedzialności i nadzoru nad robotami prowadzonymi w zakładzie górniczym na styku dwóch oddziałów ruchu;
- konieczność wzmożonego nadzoru i kontroli stanu psychofizycznego pracowników w aspekcie bezpieczeństwa pracy, w związku z końcowym okresem roku kalendarzowego.

do góry