Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów Urzędu Dozoru (..)

Spotkanie z kierownikami działów Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Warszawie

30 Grudnia 2014

W siedzibie Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie, 29 grudnia br., odbyło się spotkanie realizowane w ramach Porozumienia zawartego 26 lutego 2013 roku, pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego, dotyczące zasad współdziałania organów nadzoru górniczego z terenowymi oddziałami UDT. W spotkaniu uczestniczyli: zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie oraz kierownicy działów Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Warszawie. Omawiano zagadnienia dotyczące kompetencji Urzędów w odniesieniu do właściwości miejscowej i rzeczowej, a także form wykonywania dozoru technicznego oraz sprawowania nadzoru i kontroli nad ruchem zakładów górniczych. Poruszono również zagadnienia dotyczące możliwości współpracy Urzędów przy analizowaniu przyczyn i skutków zaistniałych niebezpiecznych zdarzeń w zakładach górniczych związanych z eksploatacją urządzeń technicznych. Przedmiotem rozmów były także zasady dalszej współpracy w celu wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy Urzędami.

do góry