Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie kierownictwa OUG w Gliwicach z przedstawicielami (..)

Spotkanie kierownictwa OUG w Gliwicach z przedstawicielami ZZ Kadra

12 Grudnia 2012

12 grudnia br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z przedstawicielami Związku Zawodowego "Kadra" podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach.
Podczas narady omówiono:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie, w tym w zakładach górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach oraz w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych, z uwzględnieniem problematyki tzw. "czynnika ludzkiego",
- przyczyny i okoliczności wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach.
W trakcie prezentacji przyczyn i okoliczności wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, przedstawiono wyniki przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach badań w tym zakresie, zawartych w orzeczeniach powypadkowych. Szczególną uwagę zwrócono na stan bezpieczeństwa pracy w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych. Wskazano na konieczność stosowania rozwiązań systemowych ograniczających lub wykluczających możliwość popełniania błędów przez pracowników, a tym samym zaistnienia wypadku.
W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na niebezpieczne zjawisko odchodzenia z podziemnych zakładów górniczych doświadczonej kadry, przy jednoczesnym braku nowych przyjęć, co ma niewątpliwie wpływ na poziom bezpieczeństwa pracy.

do góry