Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Pierwszy cudzoziemiec górniczym rzeczoznawcą

Pierwszy cudzoziemiec górniczym rzeczoznawcą

13 Grudnia 2012

12 grudnia br. Holger Witthaus z Niemiec otrzymał uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w zakresie grupy XIII – obudowy kotwowe. Wojciech Magiera – wiceprezes WUG, wręczając dokumenty pierwszemu zagranicznemu rzeczoznawcy życzył mu trafnych opinii, poprawiających bezpieczeństwo pracy w polskim górnictwie.

Uprawnienia rzeczoznawcy nadaje prezes WUG, na wniosek zainteresowanego i po sprawdzeniu jego kwalifikacji. Holger Witthaus z polskim górnictwem współpracuje już od 20 lat. Dołączona do jego wniosku dokumentacja stwierdza, że w roku 1992 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych z zakresu górnictwa. W latach 1992-2003 był pracownikiem naukowym w Deutsche Montan Technologie GmbH, a następnie w RAG Deutsche Steinkohle AG na stanowisku Kierownika Projektu i Kierownika Zespołu Fachowców. Od maja 2009 r. jest zatrudniony w RAG Mining Solutions GmbH. W 2005 r. został zaprzysiężony jako Rzeczoznawca w zakresie Mechaniki Górotworu i Obudowy Kopalnianej Landu Nadrenia-Westfalia. Jest autorem licznych prac naukowo-badawczych realizowanych dla potrzeb górnictwa w Niemczech, Rosji, Chinach oraz w Meksyku.

Dla polskiego górnictwa podziemnego w zakresie obudowy kotwowej pracuje obecnie około 30 rzeczoznawców.do góry