Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie kierownictwa OUG w Gliwicach z zakładowymi (..)

Spotkanie kierownictwa OUG w Gliwicach z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy

24 Maja 2013

W dniu 24 maja br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy (ZSIP) podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach.
Podczas narady omówiono:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie, w zakładach górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach oraz w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych, z uwzględnieniem problematyki tzw. "czynnika ludzkiego",
- przyczyny i okoliczności wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach.
W trakcie omawiania przyczyn i okoliczności wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń przedstawiano wyniki przeprowadzonych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach badań przyczyn i okoliczności wyżej wymienionych wypadków,  zawarte w orzeczeniach powypadkowych.
Szczególną uwagę zwrócono na niebezpieczną tendencję wzrostu liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich zaistniałych w 2013 r. w zakładach górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach.
W trakcie spotkania wystosowano apel do zakładowych społecznych inspektorów pracy o większe zaangażowanie się w sprawy związane z bezpieczeństwem pracowników na stanowiskach pracy oraz o wprowadzanie w życie rozsądnych instrukcji stanowiskowych, które powinny w prosty, jasny i logiczny sposób pozwolić przekazać pracownikowi niezbędną wiedzę celem bezpiecznego wykonania pracy.
Zakładowi społeczni inspektorzy pracy poruszyli kwestię interpretacji zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 230 z 2013 r.) w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych, mającego obowiązywać od 1 lipca 2013 r. Wskazali na obszary, w których zachodzi potrzeba powołania się na dwa akty prawne celem prawidłowego zinterpretowania owych zapisów.

do góry