Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie kierownictwa OUG w Krakowie z Wojewódzkim (..)

Spotkanie kierownictwa OUG w Krakowie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

18 Marca 2015

W siedzibie  OUG  w Krakowie 18 marca br. odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu z Małopolskim Wojewódzkim  Inspektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Naczelnikiem Wydziału Inspekcji.

Podczas dyskusji omówiono zasady przeprowadzania kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania kopalin objętych własnością górniczą lub podmiotów wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej powierzone im przez tego przedsiębiorcę czynności w ruchu zakładu górniczego, a także zakładów wykonujących roboty geologiczne w kontekście zmian w ustawie prawo geologiczne i górnicze i ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Ponadto poruszono także kwestie wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach, będących w obszarze kompetencji drugiego organu.

Współpracę między organami nadzoru górniczego a Inspekcją Ochrony Środowiska reguluje Porozumienie zawarte 4 kwietnia 2014 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

do góry