Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenia Komisji Prezesa WUG

Posiedzenia Komisji Prezesa WUG

16 Marca 2015

W Wyższym Urzędzie Górniczym 11 marca br. i 13 marca br. odbyły się posiedzenia Komisji powołanych przez Prezesa WUG.

11 marca odbyło się robocze posiedzenie Komisji ds. Zagrożeń w Zakładach Górniczych. Program posiedzenia obejmował rozpatrzenie i zaopiniowanie dwóch projektów skierowanych pod obrady komisji na podstawie § 243a rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169, z późn. zm.), a mianowicie:

  • „Projektu technicznego eksploatacji pokładu 401 ścianą B-9 prowadzoną w warunkach specjalnych, tj. w IV kategorii zagrożenia metanowego i poniżej poziomu udostępnienia,
     w KWK „Budryk” - należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.,
  • Aneksu nr 1 do „Projektu technicznego eksploatacji ściany 65 w pokładzie 364/1-2 w polu F na poziomie 600 m w KWK „Murcki-Staszic” Ruch „Boże Dary” - należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Obydwa projekty zostały zaopiniowane przez Komisję pozytywnie.

13 marca przedmiotem obrad Komisji do spraw Ochrony Powierzchni był „Program ochrony powierzchni dla eksploatacji projektowanej w pokładzie 325/1 w partii zachód złoża węgla kamiennego „Silesia” obszaru górniczego „Czechowice II” w aspekcie ochrony terenów gmin: Goczałkowice-Zdrój, Pszczyna, Czechowice-Dziedzice oraz filara ochronnego dla otworu solankowego „Goczałkowice-Nowy 1”, opracowany przez Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o. KWK „Silesia”. Z wnioskiem o wydanie przez Komisję opinii wystąpił dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli przedstawiciele samorządu gmin: Goczałkowice-Zdrój, Pszczyna, Czechowice-Dziedzice oraz Kierownik Ruchu Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego „Goczałkowice-Zdrój”.

do góry