Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w (..)

Spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

21 Grudnia 2015

18 grudnia 2015 r. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach, z udziałem przedstawicieli Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju i Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach.

 

Podczas spotkania omówiono:

1. Stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG
w Gliwicach.

2. Stan bezpieczeństwa pracy w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych.

3. Wypadkowość związana z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki).

4. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2014 r. i w ciągu 11 miesięcy 2015 r.

5. Zamierzenia odnośnie poprawy bezpieczeństwa w rejonach szczególnie zagrożonych w: KWK „Bielszowice”, KWK „Knurów-Szczygłowice” i KWK „Sośnica”.

6. Przyczyny i okoliczności stwierdzenia w dniu 11 listopada 2015 r. braku 0,5m lontu detonującego pentrytowego metanowego w składzie materiałów wybuchowych na poziomie 650m w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice w Knurowie.

 

Szczególną uwagę zwrócono na:

  • pogarszający się stan bezpieczeństwa w oddziałach szybowych,
  • konieczność weryfikacji kwalifikacji osób sprawujących nadzór nad robotami prowadzonymi na powierzchni zakładów górniczych,
  • utrzymujący się nieprawidłowy stan wykonywania robót strzałowych,
  • przestrzeganie zasad bezpiecznego prowadzenia transportu materiałów i urządzeń, a w szczególności wyeliminowanie ryzykownych zachowań pracowników przy prowadzeniu tych prac,
  • egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie konserwacji, napraw i obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, między innymi w zakresie zakazu pracy przy otwartych urządzeniach elektrycznych będących pod napięciem.
do góry