Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w (..)

Spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

24 Marca 2016

23 marca br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez urząd z udziałem przedstawicieli Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju i Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach.

 Podczas narady omówiono:

 • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG
  w Gliwicach;
 • stan bezpieczeństwa pracy w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych.
 • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki);
 • powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny;
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2015 r. i pierwszych 2 miesiącach 2016 r.;
 • zamierzenia odnośnie poprawy bezpieczeństwa w rejonach szczególnie zagrożonych w KWK „Bielszowice”, KWK „Knurów-Szczygłowice” i KWK „Sośnica”;
 • przyczyny i okoliczności wypadków i zdarzeń zaistniałych od czasu poprzedniego spotkania, które odbyło się w grudniu ubiegłego roku;
 • zasady przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp pracowników zatrudnianych w ruchu zakładu górniczego;
 • wnioski wynikające z zakończonych badań okoliczności i przyczyn wypadków i zdarzeń.

 Szczególną uwagę zwrócono na:

 • pogarszający się stan bezpieczeństwa w pierwszych 2 miesiącach 2016 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 r.;

oraz podkreślono konieczność:

 • przestrzegania zasad bezpiecznego wykonywania prac konserwacyjnych maszyn i urządzeń, a w szczególności wyeliminowania ryzykownych zachowań pracowników przy prowadzeniu tych prac;
 • egzekwowania przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie konserwacji, napraw i obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, między innymi w zakresie zakazu pracy przy otwartych urządzeniach elektrycznych będących pod napięciem;
 • bieżącego aktualizowania dokumentacji dotyczącej prowadzenia ruchu, a w szczególności planu ratownictwa;
 • przeprowadzania każdorazowej analizy zasadności: utrzymywania wyrobisk przewietrzanych wentylacją odrębną za frontami ścian oraz wykonania izolacji otoczenia tych wyrobisk w sąsiedztwie, których pozostawiany jest rozkruszony węgiel (płoty węglowe, uskoki, itp.).
do góry