Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wyłoniono laureatów VI edycji Konkursu dla Dziennikarzy (..)

Wyłoniono laureatów VI edycji Konkursu dla Dziennikarzy „Karbidka”

29 Marca 2016

25 marca br. odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu dla Dziennikarzy „Karbidka 2016”. Ośmioosobowej kapitule, podobnie jak w pięciu poprzednich edycjach tego konkursu, przewodniczył prezes WUG Mirosław Koziura.

Wszystkie zgłoszenia do konkursu spełniały wymogi regulaminowe. Po merytorycznej analizie przesłanych do oceny materiałów wyłoniono czterech laureatów w dwóch kategoriach: prasa i portale internetowe oraz radio i telewizja. Uroczyste ogłoszenie werdyktu Kapituły oraz wręczenie nagród odbędzie się 26 kwietnia br. podczas plenarnej sesji  Konferencji z cyklu „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”, która odbędzie się w Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo w Szczyrku, przy ul. Wrzosowej 28 a. Dziennikarskie sukcesy laureatów po raz trzeci zostaną zaprezentowane przedstawicielom przedsiębiorców górniczych z całej Polski, uczestniczącym w konferencyjnych obradach. Laureaci otrzymają pisemne zaproszenia do udziału w konferencji.

Kapituła Konkursu przyznała nagrody (pieniężne, statuetki Karbidki oraz dyplomy) za opublikowane w 2015 roku materiały dziennikarskie. Przesłane na konkurs publikacje oceniane były według kryteriów merytorycznych, w tym rzetelności, dociekliwości, różnorodności tematycznej oraz atrakcyjności form  dziennikarskiego przekazu w prezentacjach:

  • profilaktyki zagrożeń występujących w górnictwie,
  • zasad bhp w górnictwie,
  • napiętnowania złych nawyków,
  • dobrych praktyk i rozwiązań systemowych,
  • roli nadzoru górniczego w podwyższaniu standardów bezpieczeństwa pracy.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Mogą w nim uczestniczyć dziennikarze prasy, radia, telewizji  i portali internetowych, których artykuły, audycje lub programy dotyczące bezpieczeństwa w górnictwie zostały opublikowane w poprzednim roku kalendarzowym. Organizatorami konkursu są Wyższy Urząd Górniczy oraz Fundacja „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego”, która działa przy WUG. Coroczne edycje tego wydarzenia zostały zapoczątkowane w 2011 r. Fundatorem nagród jest Fundacja „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego”.

do góry