Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w (..)

Spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z reprezentantami PZZ „Kadra”

27 Października 2016

W środę, 26 października br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z reprezentantami Porozumienia Związków Zawodowych „Kadra” podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd.

Podczas obrad omówiono:

  • aktualny stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz w podmiotach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych,
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2015 r. i w III kwartałach 2016 r.,
  • przyczyny i okoliczności wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w nadzorowanych zakładach górniczych oraz wnioski wynikające z zakończonych przez Urząd postępowań dotyczących przyczyn i okoliczności wypadków i zdarzeń.

W trakcie prezentacji statystyk bezpieczeństwa w górnictwie podkreślono niepokojącą liczbę wypadków śmiertelnych, która jest większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ponadto omówiono główne grupy przyczynowe wypadków w górnictwie. Wskazano też na nieprawidłowy stan obudowy w ścianach eksploatacyjnych, jako najczęstszą przyczynę wstrzymywania robót przez nadzór górniczy. Zwrócono również uwagę na konieczność bieżącej aktualizacji planów ratownictwa górniczego.

Na zakończenie obrad przedstawiono najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu oraz osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego.

do góry