Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy (..)

Spotkanie z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach

27 Października 2016

W środę, 26 października br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd oraz z przedstawicielem Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel Wyższego Urzędu Górniczego.

W trakcie obrad omówiono:

  • aktualny stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach, zwracając szczególną uwagę na wzrost wypadków śmiertelnych w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku,
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w nadzorowanych zakładach górniczych obejmujących okres dziewięciu miesięcy 2016 r., wraz ze wskazaniem najczęstszych nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli, wynikających przede wszystkim ze złego stanu technicznego obudowy chodnikowej i ścianowej, urządzeń i układów transportu pochyłego i poziomego oraz kombajnów chodnikowych i ścianowych,
  • przyczyny i okoliczności wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w nadzorowanych zakładach górniczych wraz z wnioskami i podjętymi przez dyrektora OUG w Gliwicach działaniami zmierzającymi do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom w przyszłości.

Przedstawiciel Wyższego Urzędu Górniczego przekazał informacje dotyczące wniosków z badania zgłoszeń interwencyjnych do WUG za okres dziesięciu miesięcy 2016 r. Zwrócił uwagę, że najczęstszą przyczyną interwencji były nieodpowiednie warunki klimatyczne panujące w środowisku pracy. 

Przedstawiciel Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach zapowiedział reaktywację na początku przyszłego roku tzw. „Forum SIP”, które będzie platformą służącą do omawiania bieżących problemów z zakresu bhp i prawa pracy oraz sposobów ich rozwiązania.

do góry