Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie kierownictwa WUG z Głównym Geologiem Kraju

Spotkanie kierownictwa WUG z Głównym Geologiem Kraju

20 Grudnia 2007

20 grudnia 2007 r., w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego, odbyło się spotkanie kierownictwa oraz dyrektorów komórek i jednostek organizacyjnych WUG z Głównym Geologiem Kraju – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska – dr. Henrykiem Jackiem Jezierskim.

Minister Jezierski podkreślił rolę nadzoru górniczego w zapewnianiu bezpiecznych warunków pracy załogom górniczym oraz racjonalnej eksploatacji złóż. Wskazał na zbieżność zadań i celów Głównego Geologa Kraju oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz nakreślił perspektywy współpracy nad nowym kształtem ustawy – Prawo geologiczne i górnicze. Podczas spotkania podjęto dyskusję nad aktualnymi zagadnieniami związanymi z przemysłem wydobywczym, takimi jak nielegalna eksploatacja kopalin, brak środków finansowych na nowe inwestycje czy występowanie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.

Ponadto Minister Jezierski wręczył odznaczenia w uznaniu zasług dla polskiej geologii. Odznaki "Zasłużony dla geologii" odebrali: dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem WUG Zdzisław Kulczycki oraz pracownicy tego departamentu: Bogusława Madej i Ireneusz Grzybek.


do góry