Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie kierownictwa WUG z zarządem Organizacji (..)

Spotkanie kierownictwa WUG z zarządem Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego - Związkiem Pracodawców

30 Kwietnia 2012
26 kwietnia br. kierownictwo WUG spotkało się z zarządem Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego - Związkiem Pracodawców. Podczas dwustronnych obrad w Warszawie rozmawiano o problemach firm poszukujących niekonwencjonalnych złóż gazu. Piotr Litwa, prezes WUG odpowiadając na pytania przedsiębiorców przedstawił m.in. dobre praktyki dotyczące nadawania uprawnień w zakresie dozoru średniego i niższego w górnictwie otworowym, na przykładzie zasad opracowanych przez PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku.
Podczas spotkania rozmawiano także o roli i zadaniach nadzoru górniczego w kontekście nowych uregulowań ustawowych, które weszły w życie 1 stycznia br.

Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego - Związek Pracodawców (OPPPW) została powołana do życia 29 czerwca 2010 r. w Warszawie. Zrzesza przedsiębiorstwa z sektora naftowego i gazu ziemnego, które prowadzą działalność w zakresie poszukiwania i/lub wydobycia węglowodorów w Polsce. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ustawodawstwem i rozwiązaniami prawnymi, bezpieczeństwem i higieną pracy, gotowością kryzysową, środowiskiem, kwestiami pracowniczymi oraz pozostałymi kwestiami wymagającymi współpracy z organami państwowymi, rządowymi, samorządowymi oraz parlamentem. Organizacja ta chce ułatwiać wymianę poglądów dotyczących przyszłości energetycznej Polski oraz promować wiedzę o prawnych, ekonomicznych, politycznych i społecznych czynnikach wpływających na przemysł poszukiwawczo-wydobywczy w Polsce.
do góry