Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Mikołów: Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

Mikołów: Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

27 Kwietnia 2012

26 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów odbyło się 13 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów.
Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczył Zastępca Burmistrza Mikołowa, przedstawiciele Urzędu Miasta, Kompanii Węglowej S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., oraz przedstawiciele kopalń: "Sośnica-Makoszowy", "Bielszowice", "Bolesław Śmiały", "Halemba-Wirek" i "Budryk".
Omówiono zakres eksploatacji górniczej prowadzonej w IV kwartale 2011r. i w I kwartale 2012 r. oraz planowanej w II i III kwartale 2012 r. wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Szczególną uwagę zwrócono na realizację robót hydrotechnicznych prowadzonych przez kopalnię "Bielszowice" na terenie dzielnicy Borowa Wieś. Ponadto przeanalizowano możliwości współpracy kopalni "Bielszowice" i Miasta Mikołów w trakcie budowy kanalizacji przy ulicach Strażackiej i Malinowej w tej dzielnicy Mikołowa.

do góry