Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie na temat bezpiecznych warunków pracy w (..)

Spotkanie na temat bezpiecznych warunków pracy w górnictwie otworowym

15 Września 2023

W czwartek, 14 września br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach ze społecznymi inspektorami pracy oraz osobami kierownictwa i dozoru ruchu  Zakładu Górniczego - Kopalnia Siarki „Osiek” w Osieku oraz z zakładów wykonujących roboty geologiczne lub inne roboty w ruchu tego zakładu. W spotkaniu  wziął udział Prezes Zarządu Grupy Azoty „Siarkopol” S.A. Grzybów, Damian Nowosiński.

Nadrzędnym celem spotkania było wzajemne zapoznanie się z problemami w zakresie tworzenia i utrzymywania bezpiecznych warunków pracy w górnictwie otworowym.

Podczas obrad omawiano:

  • stan wypadkowości w zakładach górniczych w 2022 r.;
  • zagadnienia dotyczące  stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej w warunkach zagrożeń siarkowodorowych, erupcyjnych oraz przy wykonywaniu prac na wysokości w Kopalni Siarki „Osiek” w Osieku;
  • problematykę wdrażania przyjaznej dla pracowników bezpiecznej organizacji pracy i warunków pracy przy obsłudze urządzeń mechanicznych.

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat zakresu działań mogących poprawić stan bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych.

do góry