Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie podsumowujące wspólne kontrole urzędów (..)

Spotkanie podsumowujące wspólne kontrole urzędów górniczych i PIP

20 Lutego 2008

20 lutego 2008 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego, OUG w Katowicach, Rybniku i Gliwicach oraz UGBKUE z kierownictwem Inspektoratu w Katowicach.

Podczas spotkania przedstawiono wyniki wspólnych kontroli przeprowadzonych w 2007 r. przez organy PIP z urzędami górniczymi w wybranych zakładach górniczych. Ich celem było sprawdzenie stosowanej w kopalniach profilaktyki zagrożeń wypadkowych oraz zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia (przede wszystkim w odniesieniu do stanowisk pracy pod ziemią), a także przestrzeganie prawa pracy i przepisów bhp przez pracodawców.

W 2007 roku, w wyniku wspólnych kontroli przeprowadzonych przez urzędy górnicze i PIP, wydano 27 decyzji poinspekcyjnych, z czego 24 dotyczyły wstrzymania ruchu zakładu górniczego w zakresie robót i eksploatacji urządzeń.

do góry