Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie producentów kruszyw

Spotkanie producentów kruszyw

16 Czerwca 2009

W dniu 15 czerwca 2009 r. w Siewierzu, z udziałem Prezesa WUG Piotra Litwy, odbyło się spotkanie wiodących przedsiębiorców górniczych – producentów kruszyw, zrzeszonych w Polskim Związku Pracodawców Producentów Kruszyw. Podczas spotkania wymieniono poglądy na temat projektu nowej ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz nadzoru górniczego nad ruchem zakładów górniczych produkujących kruszywa. Dyskusja była także poświęcona szansom i zagrożeniom, jakie stoją przed branżą kruszyw w Polsce. Ponadto Prezes Piotr Litwa przedstawił główne założenia opracowywanej w WUG nowej strategii działania urzędów górniczych, podkreślając znaczenie działań profilaktycznych i promocji dobrych praktyk w dziedzinie bhp w górnictwie.

do góry