Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kadrą zarządzającą kopalń nafty i gazu

Narada z kadrą zarządzającą kopalń
nafty i gazu

16 Czerwca 2009

W dniu 15 czerwca 2009 r. w siedzibie Ośrodka Kopalń w Tarnowie sanockiego oddziału Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. odbyła się narada kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie z przedsiębiorcami oraz kierownikami ruchu zakładów górniczych wydobywających ropę naftową i gaz ziemny oraz zakładów wykonujących roboty geologiczne w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele działających w górnictwie naftowym firm serwisowych.

Podczas narady poruszone zostały zagadnienia stanu wypadkowości i bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych górnictwa naftowego, przyczyny i okoliczności zaistniałych  w ostatnim okresie wypadków i niebezpiecznych zdarzeń, z uwzględnieniem kopalń nadzorowanych przez OUG w Krakowie.

Omówiono problematykę nieprawidłowości stwierdzanych w wyniku inspekcji i kontroli przeprowadzonych w 2008 i 2009 r. przez OUG w Krakowie oraz w przedkładanych do zatwierdzenia planach ruchu

Ponadto przedstawiono planowane w 2009 r. działania Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie w dziedzinie górnictwa otworowego, zasady przeprowadzania kontroli działalności przedsiębiorców górniczych w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zakres niezbędnych informacji przekazywanych przez przedsiębiorców do OUG.

do góry